ښ(ښین) ṣ (ṣ̌in)   

انځور ښار

موږ په ښار کې اوسېږو.

زه په درسونو کې کوښښ کوم.

زما ښار خوښ دی.

زموږ ښوونځی په ښار کې دی.

ښارو ښکلی مرغه دی. زما پښه زخمي شوه.

ښورا زما خوښیږي. پښتو زما مورنۍ ژبه ده.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اوسېدلliveښارcityكوښښtry
پښتوPashtoښاروmynaپښهfoot
خوښlikeښکلیbeautifulمورنۍmaternal
ښورواsoupښوونځیschoolموږour
زماmineښهgoodهلکboy
ژبهlanguage/tongueښورښInsurgencyزخمwound

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen